Pravidla

Pravidla každé vlajkové jsou obvykle trochu jiná, podle chuti, odvahy a nápaditosti organizátorů. Budou vysvětlena před začátkem hry, pokud si však chcete udělat obrázek o tom, co je vlajková zač a jak probíhá hra, můžete si oběcná pravidla přečíst už tady :-)

Cíl hry

 • vyhraje družstvo, které donese během hry do svého vlajkoviště nejvíce vlajek

Družstva

 • hrají tři družstva proti sobě
 • družstva jsou vytvořena před začátkem hry z lidí, kteří dojdou na sraz
 • každé družstvo má své vlastní vlajkoviště – kruh o poloměru 1 metr nakreslený křídou na zemi, v něm je na začátku hry právě jedna vlajka v barvě týmu; během hry zde může být v každém okamžiku 0–3 vlajky, během hry už na barvě vlajek nezáleží

Hráči

 • každý hráč hraje za tým, ke kterému byl před hrou přiřazen
 • může být živý nebo mrtvý, živý hráč se pozná podle fáborku z krepáku, který má uvázaný mezi ramenem a loktem; fáborek je v barvě týmu, aby se hráči lépe rozeznali), pokud hráč fáborek nemá, je mrtvý a dokud se neoživí, nesmí se účastnit hry

Zabíjení a oživování

 • hráči z cizích družstev proti sobě bojují
 • boj probíhá strháváním fáborků z ruky soupeře, a to co nejméně kontaktním způsobem
 • hráč, který přišel o fáborek se musí jít oživit do živočiště – místo uprostřed herního území, kde bude hráči navázán nový fáborek a po dvou minutách může jít hráč znovu hrát – hráč má tedy neomezený počet životů, postihem za každou smrt je však dvouminutové vyřazení ze hry

Kradení vlajek a získávání bodů

 • jak už bylo řečeno, cílem hry je donést do svého vlajkoviště co nejvíce vlajek, toho se dá docílit kradením vlajek cizím týmům
 • kradení vlajek – hráč se snaží vniknout do cizího vlajkoviště – když se mu to povede, nesmí na něj hráči z domácího družstva útočit. Pokud se hráčům podaří ukrást vlajku, snaží se ji donést do svého vlajkoviště; pokud se v jednom vlajkovišti potkají hráči z různých týmů, mohou se navzájem zabíjet
 • hráč smí do svého vlajkoviště vstoupit pouze ve chvíli, kdy do něj nese vlajku, jinak je mu vstup do něj zakázán
 • za každou vlajku, která se octne ve vlajkovišti daného týmu po začátku hry, dostane družstvo bod
 • pokud je někdo zabit (je mu stržen fáborek) během nesení vlajky, musí vlajku ihned položit na zem a jít se oživit. Vlajku může ze země zvednout kterýkoli žijící hráč
Comments